Planinstvo in vse ostale aktivnosti v gorah potekajo v naravi, v popolnoma nekontroliranem okolju, izpostavljenem številnim naravnim procesom in vplivom. In prav vreme verjetno bolj kot vse ostalo vpliva na naše planinsko udejstvovanje. Slika levo: arhiv PZS/Matej Ogorevc

VSEBINA PRISPEVKA

VREME V GORAH JE DRUGAČNO KOT V DOLINI

Vreme in z njim vremenski pojavi so v goratem svetu precej bolj muhasti kot v dolinah. Razgiban teren, visoke nadmorske višine z velikimi razlikami na kratki razdalji in razlike v nebesni legi terena pripomorejo k hitrim spremembam temperature, vetra in vlažnosti. Zato ni čudno, da se v gorah vreme hitreje spreminja, pojavi pa so burnejši, časovno daljši, predvsem pa še težje napovedljivi. Je vreme res dobro in slabo? Vse je za nekaj dobro in za drugo slabo. Zato raje recimo, da za potrebe obiskovalca gora govorimo o manj in bolj primernem vremenu za obisk gora.
lecasti_oblak_2
Lečaste oblake najpogosteje opazimo nad gorskimi grebeni. Nastanejo, ko močan veter piha pravokotno na gorsko pregrado. Topel in vlažen zrak se je zaradi ovire prisiljen dvigniti, ob čemer se ohlaja, vodna para ob tem kondenzira, zaradi česar se tvorijo oblaki. Ko se na drugi strani gore zrak spušča, se ponovno segreva - oblak zato izpari/izgine. Kar ostane, dobi obliko leče - od tu ime lečasti oblaki. Lečasti oblaki že od daleč naznanjajo močan veter na grebenih gora. Premislek o grebenski turi je v teh primerih še kako na mestu. Foto: arhiv PZS/Matej Ogorevc

VREMENSKE SPREMENLJIVKE IN POJAVI

Vreme je trenutno stanje v ozračju na določeni točki in je odvisno od prepleta več vremenskih spremenljivk. Najbolj poznane so temperatura, vlaga in zračni tlak. Večina vremenskih pojavov (padavine, oblačnost, moč vetra, …) je odvisna prav od njih.

Zrak se segreva posredno preko zemlje oz. podlage nad katero se zrak nahaja. In temnejša kot je podlaga, bolj se segreva. Zato se zrak v dolinah, kjer je veliko ”temne podlage” (prst, gozdovi, morja) segreva bolj od zraka v gorah, ki se nahaja nad relativno svetlo podlago (sive skale, beli ledeniki). Pa tudi podlage, ki bi zrak segrela je precej manj. Upoštevati je namreč treba tudi naklon oz. kot pod katerim ”sončni žarki” dosežejo podlago.

 

Topel zrak se zaradi manjše gostote dviguje, ob tem pa ohlaja, zaradi česar se sposobnost zadrževanja vlage manjša. Ob pravih pogojih se zrak lahko ohladi do te točke, da voda, ki se je prej nahajala v zraku v obliki plinastega stanja, kondenzira – preide iz plinastega v tekoče stanje. Tako nastane oblak, sestavljen iz drobnih kapljic. Če oblak sega do tal, govorimo o megli. Če je v zraku veliko vlage, kapljice rastejo, dokler ne dosežejo tako velike mase, da jih sile dvigajočega zraka ne morejo več obdržati v zraku. Takrat začne deževati, pozimi snežiti.

Proces tvorjenja oblakov je v gorah še izrazitejši. Klasičen slovenski primer … vlažen zrak, ki ga jugo prinese iznad Jadranskega morja, prej ali slej trči v Trnovski gozd in Julijske Alpe. Ker ne more nikamor uiti, ”se je prisiljen” dvigniti. In to s precejšnjo hitrostjo, ki poskrbi, da je padec temperature zraka še hitrejši. Vlaga, ki je je v tem zraku res veliko (”nabral” jo je nad morjem), hitro kondenzira, posledično nastajajo oblaki, polni težkih kapel. Zato ima v Bohinju dež mlade – greben Bohinjsko-Tolminskih gora predstavlja namreč prvo večjo oviro za zrak na ”poti proti severu”. Tovrstnim padavinam pravimo orografske.

V toplejšem delu leta, lahko oblaki nastanejo tudi drugače. Zaradi močnega sonca se podlaga hitro in intenzivno segreva, z njo pa tudi zrak nad njo. Posledično se ta dviguje zelo hitro, se s tem se hitro ohlaja in kondenzira. Ker je dvig zelo močan, kapljice ne padejo na tla, posledično rastejo, z njimi pa tudi oblak. Tovrstni oblaki (Cumulonimbus) imajo značilno ”cvetačno” obliko. Če tak oblak zagledate v vaši bližini, je dobro začeti razmišljati o možnostih umika. Sploh, če se nahajate sredi izpostavljenega grebena. Ti oblaki namreč prinašajo poletne nevihte. Teh pa se moramo zaradi močnih vetrov, nalivov, predvsem pa zaradi smrtonosnih strel najbolj bati.

 

Kopasti oblaki cvetačaste oblike – znanilci neviht z gromom, strelami, lahko tudi točo. Foto: arhiv PZS/Matej Ogorevc

Nastanek klasične poletne nevihte. Vir: You tube, kanal kjoenbongarit

Tudi zračni tlak z višino pada. Spreminja se tudi glede na lokacijo na Zemlji. V povezavi s tem lahko govorimo o območjih visokega (anticiklon) ali pa nizkega (ciklon) zračnega tlaka. Pomembno je, da vemo, da anticiklon prinaša (dolgotrajno) lepo vreme (poleti ga kvarijo vročinske nevihte), ciklon pa deževno. Tudi sicer velja, da padanje zračnega tlaka na neki točki, pomeni verjetno poslabšanje vremena.

Tudi veter je posledica razlik zračnih tlakov v ozračju. Zrak ”teče” iz območja višjega zračnega tlaka proti območju nižjega zračnega tlaka. Tudi zrak je (fizikalno gledano) tekočina, le da je zaradi plinastega stanja nam neviden. Čutimo pa njegovo premikanje – v obliki vetra. Zaradi posledic vrtenja Zemlje okoli svoje osi in okoli Sonca, se veter ne spušča direktno proti območju z nižjim zračnim tlakom, ampak piha pravokotno nanj in sicer na severni polobli tako, da je središče ciklona na njegovi levi.

Iz dolin je močan veter v gorah sila težko prepoznati. Pozimi nam pomaga sneg, ki na grebenih in vrhovih tvori t.i. zastave. V kopnem pa nas na močen veter opozarjajo lečasti oblaki. Nastajajo, ko močen veter piha čez gorske grebene ali vrhove. Ob tem se zaradi zdaj že poznanih vzrokov tvorijo oblaki značilne lečaste oblike (Altokumulus lenticularis). Ko se zrak na zavetrni strani gore začne ponovno spuščati, se segreje in kapljice se ponovno spremenijo v zračno paro. Tovrstni oblaki se pojavljajo v z grebenom vzporednih vrstah, saj se zrak zaradi vztrajnosti lahko še nekajkrat dvigne.

Zrak značilnosti območja, nad katerim se nahaja – npr. zrak nad Sibirijo je hladen in suh, zrak nad Indijskim oceanom pa topel in vlažen. Ne mejah ”zrakov” se ta mešata, ob tem nastajajo vremenske fronte. Kakšna bo fronta je odvisno od načina mešanja zraka.

O hladni fronti govorimo, ko hladen zrak hitro in z veliko silo izpodriva toplega. Ob tem se zrak dviguje, kondenzira, tvorijo se oblaki. Ker gre za hitre in močne dvige, ob tem nastajajo obilne padavine, tudi nevihte. Temperatura na opazovani točki hitro pade, prisotni so močni vetrovi. Hladne fronte so kratkotrajne, običajno preidejo opazovano mesto v nekaj urah. Prav hladne fronte so razlog za poletna sneženja v gorah.

Pri toplih frontah se topel zrak počasi nariva na hladnega, zato so pojavi manj intenzivni. Dež ni intenziven, temperature so relativno visoke. Prehod tople fronte traja dlje časa, lahko tudi nekaj dni.

 

Vir: Agencija Republike Slovenije za okolje

Na vremenski karti je z modrimi linijami označena hladna fronta, z rdečimi pa topla. Črka C označuje območje nizkega zračnega pritiska (t.i. ciklon), črka A pa območje visokega zračnega pritiska (t.i. anticiklon). Bele črte so izobare, ki povezujejo točke na zemeljskem površju z enakim zračnim tlakom.

VPLIV VREMENA NA PLANINCE

V dežju in vetru se telo veliko hitreje ohlaja kot v suhem vremenu. Ustrezna zaščita je zato lahko življenjskega pomena. Foto: arhiv PZS/Matej Ogorevc

VREMENSKA NAPOVED

Napovedovanje vremena je zapleten matematičen proces. Nobena vremenska napoved ni popolnoma natančna, saj je spremenljivk, ki vplivajo na vreme enostavno preveč. Že najmanjše odstopanje lahko privede do spremembe vremena. Zato si moramo pred odhodom na turo vremensko napoved prebrati pri zaupanja vrednem mediju. Prisegajmo na informacije nacionalnih meteoroloških služb  in ne ”hitrim napovedim z nekaj sličicami”, ki jih najdemo na različnih (planinskih in turističnih) spletnih portalih. V Sloveniji Državna meteorološka služba ARSO omogoča številne in različne napovedi. 
Scroll to Top