Osebna izkaznica

PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE

Ob železnici 30a, p. p. 214,
SI-1001 Ljubljana

Davčna številka: 62316133
Identifikacijska številka: SI62316133
IBAN: SI56 6100 0001 6522 551 pri Delavski hranilnici
Matična številka: 5145368000
Šifra glavne dejavnosti: 93.190

Temeljni akti PZS:


Članstvo PZS
V Planinsko zvezo Slovenije je včlanjenih 291 društev (planinskih društev, klubov, postaj GRS) in 58.311 članov posameznikov (podatek za 2020).


Planinska društva upravljajo 179 planinskih koč, zavetišč in bivakov z okoli 7400 ležišči. 

Slovenske gore letno obišče okoli 1,7 milijona obiskovalcev.

Za mrežo 2.002 planinskih poti v skupni dolžini več kot 10.000 km po vsej Sloveniji skrbijo za to usposobljeni markacisti. Planinska društva vzdržujejo tudi 62 planinskih veznih poti – obhodnic. V letu 2007 je bil sprejet Zakon o planinskih poteh

Planinska zveza Slovenije, s sedežem v Ljubljani, Ob železnici 30a, je z odločbo, št. JR 026-544/97, z dne 25. 3. 1998 vpisana v register društev pri UE Ljubljana pod zaporedno številko 1041.

PZS ima STATUS:
 

  • društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa (odločba št. 6717-16/2006, z dne 30. 8. 2007; znova: odločba št. 6717-16/2006/17, z dne 5. 2. 2013), 
  • društva, ki deluje v javnem interesu na področju ohranjanja narave (odločba št. 014-10-2/2005/5, z dne 18. 9. 2007),
  • organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (znova: odločba št. 6717-16/2006/17, z dne 5. 2. 2013),
  • humanitarne organizacije pri Ministrstvu za zdravje pod zap. št. HO-SD055 (št. 093-49/2008-4, z dne 28. 8. 2009).
  • v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport pod zap. št. 0140-4/2016/9 (081-06), z dne 6. 6. 2016.


Mladinska komisija Planinske zveze Slovenije 
ima STATUS:
  • status mladinske organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju in status nacionalne mladinske organizacije (odločba št 6717-16/2006/17, z dne 5. 2. 2013).

PZS je z 18. julijem 2011 vpisana v vpisnik prostovoljskih organizacij.

DOGOVOR o sodelovanju ima sklenjen z Gorsko reševalno zvezo SlovenijeRdečim križem Slovenije – Zvezo združenjZdruženjem gorskih vodnikov SlovenijeNATO Centrom odličnosti za gorsko bojevanje in Združenjem vojaških gornikov Slovenije.

DOGOVOR o sodelovanju na področju trajnostnega razvoja in pri skupnih prizadevanjih varovanja in ohranjanja biotske raznovrstnosti so sklenile Planinska zveza SlovenijeRibiška zveza SlovenijeLovska zveza SlovenijeTuristična zveza SlovenijeČebelarska zveza Slovenije in Kinološka zveza Slovenije.

PZS je ČLANICA:


Planinska zveza Slovenije je naslednik Slovenskega planinskega društva, ki je bilo ustanovljeno 27. februarja 1893.

Kontakti

Uradne ure strokovne službe PZS

ponedeljek in četrtek: od 9. do 15. ure,

torek: ni uradnih ur,

sreda: od 9. do 17. ure,

petek: od 9. do 13. ure. 

(odmor za malico: od 10.30 do 11. ure)

Predsednik: Jože Rovan

Generalni sekretar: Damjan Omerzu
T: + 386 (0)1 43 45 680
F: + 386 (0)1 43 45 691
E: generalni.sekretar@pzs.si

Kontakti sodelavcev v Strokovni službi PZS.

Kje smo

Scroll to Top