Zima & sneg

KO SE IZGUBIMO

Vesten obiskovalec gora se bo o načrtovani poti dobro podučil. Pa vendar se lahko tudi na poznanem terenu izgubimo. V gosti megli, sneženju, trdi noči se vse hipoma spremeni – razdalje se ”spremenijo”, čas teče ”počasneje”, v nas se naseli nelagodje. Vse to spremeni tudi naše dojemanje okolice, zato je poznavanje osnov orientacije še toliko pomembnejše.
Slika levo: arhiv PZS/Matej Ogorevc

UPORABA PLAZOVNEGA TROJČKA

Uporaba plazovnega trojčka in plazovnega nahrbtnika pomembno prispeva k hitrejši pomoči zasutemu v snežnem plazu. Nikakor pa ne zagotavlja večje varnosti! Plazovni trojček in plazovni nahrbtnik ne zmanjšata nevarnosti snežnih plazov! Slika levo: arhiv PZS/Matej Ogorevc

OCENA NEVARNOSTI SNEŽNIH PLAZOV

Kdaj se bo sprožil posamezen plaz je težko napovedati. To je odvisno od številnih dejavnikov, najpomembnejša pa sta čas in temperatura. Preobražanje snega in vezava posameznih plasti snega, je namreč odvisno od časa, šele nato od drugih dejavnikov. Slika levo: arhiv PZS/Matej Ogorevc

VARNEJE V GORE POZIMI

Gore so pozimi drugačne. Poti so zakrite s snegom, hoja je napornejša, dan je krajši, nevarnosti so drugačne. Še pomembnejša je temeljita priprava. Kvalitetna oprema in znanje uporabe le-te, preudarna in izkušena družba ter neprestano spremljanje okolice bistveno pripevajo v varnejši izvedbi ture. Slika levo: arhiv PZS/Matej Ogorevc

VREME V GORAH

Planinstvo in vse ostale aktivnosti v gorah potekajo v naravi, v popolnoma nekontroliranem okolju, izpostavljenem številnim naravnim procesom in vplivom. In prav vreme verjetno bolj kot vse ostalo vpliva na naše planinsko udejstvovanje. Slika levo: arhiv PZS/Matej Ogorevc

Scroll to Top